Campaña contra a violencia de xénero

No verán de 2019 realizamos unha das campañas que máis nos conmoveron e da que nos sentimos máis orgullosas. Trátase dunha campaña de comunicación e sensibilización contra a violencia de xénero dirixida a mozos para a Federación Hípica Galega protagonizada polos personaxes  Horse Xan e María  Horsé.

Esta acción enmárcase no contexto do convenio asinado pola Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e  Xustiza e a Secretaría  Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia para desenvolver algunhas das medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Desde intheMOVE, desenvolvemos unha campaña de prevención e sensibilización fronte á violencia de xénero enfocada en adolescentes e mocidade. O fin era que puidesen identificarse cos personaxes e ser conscientes de que a violencia de xénero é algo moito máis común do que cren e algo que vai máis aló dos golpes. 

Deseñamos a campaña para conectar co público máis numeroso dos clubs deportivos de equitación: nenos, nenas e adolescentes. É por iso, que o ton, estilo e as mensaxes estaban adaptados ao seu perfil psicoevolutivo. A identificación é moi importante e en moitas campañas recíbese unha mensaxe estereotipada, o que dificulta que a violencia se detecte. O valor engadido de Horse Xan e María  Horsé foi demostrar a normalización que existe da violencia de xénero dentro de dous adolescentes tipo, unha violencia sutil que case nin se percibe e que se evidencia cada vez máis, a medida que a relación avanza.

Na campaña empregáronse medios off e online co fin de aproximala ao público obxectivo. Respecto a os medios offline creamos seis carteis que funcionaban independentemente ou como mosaico (a modo de instragram analóxico) e unha carpa Photocall para os diferentes eventos de verán da Federación. Estes carteis enviáronse aos Clubs Hípicos e reforzáronse con  mailings informativos. Ademais, creamos unha campaña de contidos dixitais, enfocada en web e redes sociais, con contidos explicativos dunha historia de violencia de xénero entre adolescentes.

Cliente

Federación Hípica Gallega

Servizo

Campaña de comunicación contra la violencia de género, con enfoque en adolescentes

Ano de publicación

2019

Principais indicadores de impacto

Más de 60 clubes participantes. envío de newsletter a más de 2.000 federados y alcance de 30.000 personas en eventos

Outros proxectos realizados

Hey there!

come here often?

Login To Come In