Guía de RSE na cadea de valor da madeira en Galicia

Guía sectorial de boas prácticas para a implantación de actuacións en materia de RSE para empresas da cadea de valor da madeira en Galicia

Guía técnica de referencia para a implantación de actuacións en materia de RSE na cadea de valor da madeira en Galicia e un dos principais resultados do proxecto Responsabilidade Social na Cadea de Valor da Madeira, que ten como principal obxectivo analizar as diferentes ferramentas existentes en materia de RSE que o sector ten ao seu alcance e, desta forma, poder converterse en organizacións concienciadas coa responsabilidade social.

A guía busca converterse nun documento de referencia para a posta en marcha de actuacións responsables e estratexicamente competitivas nas organizacións que conforman a cadea de valor da madeira. E nel móstrase como se poden aplicar as políticas e accións de RSE na diversidade empresarial que conforma o sector.

Hey there!

come here often?

Login To Come In