Ideación do OASIS MONTE ALTO

O Oasis Monte Alto naceu á calor do  Co- lab, o Laboratorio Cidadán da Coruña no ano 2017. O Oasis é unha metodoloxía deseñada polo Instituto  Elos de Brasil e implementada en máis de 20 países diferentes.  Trátase dun proceso no que se involucra aos veciños e veciñas, comerciantes, hostaleiros e outros axentes sociais claves do barrio para lograr un traballo colectivo e situarse como suxeitos activos da transformación da contorna.

É dicir, todas as persoas que participaron nos primeiros talleres do Oasis da Coruña codeseñaron o que hoxe é o Oasis Monte Alto. A través de diferentes procesos de indagación e actividades abertas construíuse o diagnóstico do barrio, identificáronse as necesidades colectivas e impulsáronse as accións de transformación urbana con recursos propios e talentos locais.

Todo iso deu lugar a unha primeira intervención artística na escalinata de Adelaida Muro do barrio de Monte Alto. Durante varios fins de semana veciñanza, artistas, hostaleiros e habitantes do barrio colaboraron para embelecer un espazo urbano abandonado. O resultado máis visible foi unha escalinata renovada que se logrou a través da tenacidade e empoderamento das persoas implicadas como símbolo dun gran traballo comunitario. 

Desde a intervención da escalinata en novembro de 2017 e abril de 2018 o Oasis Monte Alto non deixou de seguir codeseñando e cocreando accións colectivas. Sen ir máis lonxe, en xuño de 2019 traballouse no patio do colexio Víctor López Seoane xunto a máis de 150 persoas: alumnado, pais e nais, profesores, veciños e veciñas, e artistas. Codeseñouse entre o colectivo escolar e o Oasis Monte Alto o embelecemento do patio e durante a fin de semana o espazo foi un elemento de unión entre os diferentes colectivos do barrio.

Desde intheMOVE non podemos estar máis contentas ao ver como os proxectos que promovemos continúan con vida propia. O Oasis Monte Alto é un claro exemplo de proxecto comunitario exitoso, grazas á implicación de todos os axentes sociais.

Dossier de prensa:

Escalinata de Adelaida Muro antes da intervención artística.
Intervneción artística en Adelaida Muro.
Oasis Monte Alto
Intervención no CEIP Víctor López Seoane
CEIP Víctor López Seoane

Deixa unha resposta

Hey there!

come here often?

Login To Come In