Pegada de carbono de Metal Ferrol

Metal Ferrol, asume como propios os retos marcados polos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e do Acordo de París e incorpóraos ao desenvolvemento da súa actividade organizacional, en concreto, a través das súas actuacións de responsabilidade social empresarial. Entre elas, destaca o seu compromiso coa redución das emisións de GEI e contribuír á loita contra o cambio climático, a través da mitigación do impacto ambiental asociado á súa actividade.

Para iso realiza con intheMOVE o cálculo da súa pegada de carbono cunha metodoloxía que segue as directrices da norma internacional Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), do Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sustentable (WBCSD), que foi a norma inspiradora da serie internacional ISO 14064:2012 sobre Gases de Efecto invernadoiro.

Podes consultar aquí o documento completo.

Cliente

Metal Ferrol SAL

Servizo

Pegada de Carbono

Ano de publicación

2016

Principais indicadores de impacto

Premio RSE Galicia 2015. Categoría pequeña empresa, ámbito social

Outros proxectos realizados

Hey there!

come here often?

Login To Come In